Fåret och människan

Här finner du en kollektion av artiklar som handlar om får och detta sedan långt tillbaka domesticerade tamdjurs betydelse i samhället och i kulturen.

Fåret var ett av de allra första djur som domesticerades och har levt vid sidan av människan i många hundratals år. Får har inbyggt i sina system att följa en ledare och det var inte svårt för människan att ta den rollen. De är mattmp786954629505089536-orienterade och följer den som ger dem detta. Senare med hjälp av hundar, speciellt avlade för ändamålet, underlättades arbetet med får ytterligare då fåren även har en direkt instinkt att fly när någon inkräktar i deras zon.

Får är sociala djur som trivs i flockar och de har ett bräkande språk som de kommunicerar med emellan varandra. De kan lära sig vad de heter, känna igen ansikten på både andra får och på människor och de går att klickerträna. Men det krävs stort tålamod för att träna ett får. Det sägs även att vissa får uppvisat egenskaper såsom problemlösning.

Får har stor kulturell betydelse och det finns många idiom i språket som handlar om får och symboler av får används av många företag och föreningar världen över. Flera religioners gudar föreställer eller inspireras av får. Både grekiska och kinesiska zodiaken har får som tecken.

Får har också sin plats i kulturen i form av böcker, visor, filmer och i spel. Se bara på det omåttligt populära fåret Shaun som älskas av barn världen över. Forskningen har också funnit fåret intressant och mängder med studier på får har utförts. Se till exempel historien om fåret Dolly.

Fårets ekonomiska värde är det svårt att förbise. Det bidrar med mängder av råmaterial än idag och kommer med stor sannolikhet att fortsätta vara en viktig tillgång för människan i en lång tid framöver.