Det sociala fåret

Får etablerar hierarki genom slagsmål, hot och tävlingsinstinkt. Dominanta djur är benägna att vara mer aggressiva och vanligtvis tar de mat före de andra. I första hand bland baggar är hornstorlek en faktor i flockens hierarki. Baggar med olika storlek på sina horn kan vara mindre benägna att kämpa för att etablera dominans medan baggar med liknande storlek på hornen är mer benägna. Merinofår har en nästan linjär hierarki medan det finns en mindre strikt struktur i Border Leicesters där konkurrens vid utfodring uppstår. Hos får är positionen i en flock som rör på sig starkt korrelerat till soc45404_1ial dominans men det finns ingen definitiv studie för att visa konsekvent frivilligt ledarskap av ett enskild får.

Får betraktas ofta som ointelligenta djur. Deras flockbeteende och benägenhet att fly i panik kan göra jobbet som herde till en svår uppgift för den ovane. Får ligger strax under grisar och i nivå med kor i IQ. Får kan känna igen enskilda människor och fåransikten och minns dem under många år. Förutom ansiktsigenkänning av individer kan fåren också känna igen emotionella tillstånd genom ansiktsdrag. Om man arbetar tålmodigt med dem kan de lära sig sina namn. Får har också reagerat positivt på klickerträning. Det har rapporterats att vissa får tydligt uppvisat problemlösning; en flock i West Yorkshire, England påstås ha hittat ett sätt att komma över ett galler till nötkreatur genom att rulla på ryggen, även om dokumentation av detta har förlitat sig på hörsägen.

Tamfårets läten inkluderar att de bräker, grymtar, mullrar och fnyser. Bräkande används främst för kommunikation, särskilt mellan tacka och lamm, men också mellan andra flockmedlemmar. Fåren känner igen varandras läten. Bortsett från kommunikation kan bräkande signalera nöd, frustration eller otålighet. Får är vanligen tysta när de är i smärta. Gravida tackor kan grymta när de föder. Mullrande ljud görs av baggarna under uppvaktning, något liknande mullrande ljud kan göras av tackan. En fnysning (explosiv utandning genom näsborrarna) kan signalera aggression eller en varning och framkallas ofta av överraskade får.